Chính sách và quy định

Khi truy cập website: www.lumitex.vn, nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định của công ty về hình thức thanh toán, quy định về giao nhận vận chuyển, quy định về bảo hành, và bảo mật thông tin. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của Quy định bảo mật, vui lòng rời khỏi website: www.lumitex.vn.

Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi đã phát triển những mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tôn trọng và niềm tin. Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng của quý khách thể hiện khi truy cập vào website: www.lumitex.vn và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách bằng tính trung thực và độ nhạy cảm, điều mà chúng tôi đã thể hiện xuyên suốt lịch sử hình thành phát triển của Công ty.

 

Ngày đăng : 11/7/2022 Đăng bởi Admin 3,762 Lượt xem